Zasłużeni działacze

ZARZĄD

21 sierpnia 1983 w klubie Rolnika w Żyglinie na pierwszym otwartym zebraniu założycielskim sympatycy, kibice oraz mieszkańcy Żyglina wybrali zarząd nowopowstałego klubu, na którego czele stanął Eugeniusz Gulba jako pierwszy prezes.

Oprócz niego w skład zarządu zostali powołani również:
Andrzej Drzyźla – I wiceprezes zarządu
Emil Til – II wiceprezes zarządu
Henryk Celary – sekretarz
Jerzy Horzela – Skarbnik

Jednocześnie powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
Marian Lesik – przewodniczący
Jerzy Najuch – członek
Alojzy Fiszer – członek

Odpowiedzialne zadanie, jakim jest kierowanie drużyną, powierzyliśmy Waldemarowi Kawalcowi, który wspólnie z Emilem Tilem, jako czynnie grającym trenerem, mieli doprowadzić drużynę do licznych zwycięstw. Sekcja piłkarska Żyglina liczyła wówczas 26 zawodników.

Sezon 1983/84 przyniósł zmiany w zarządzie, który został poszerzony o osobę Pawła Wosza III wiceprezesa, dokonano również zmian na stanowisku sekretarza, na miejsce Henryka Celarego powołano Henryka Heflika. Z kolei Włodzimierza Żółkiewicza wybrano na przewodniczącego Walnych Zebrań.

Dokonano także zmian w sztabie szkoleniowym, na stanowisku kierownika drużyny Waldemara Kawalca zastąpił Krzysztof Gulba, natomiast w następnym sezonie piłkarskim trenerem drużyny w zamian za Emila Tila został Rudolf Włodarczyk.

W 1996 roku z funkcji prezesa zrezygnował Eugeniusz Gulba, a jego miejsce zajął Piotr Łomotowski. Pozostały skład zarządu nie uległ zmianie.

Rok później prezesem zarządu został Augustyn Barczyk, a w jego skład weszli: Piotr Łomotowski, Emil Til, Marek Barczyk, Jerzy Horzela, Paweł Wosz, Jerzy Świercz i Andrzej Plaza. Trenerem drużyny został Józef Gołkowski, a kierownikiem – Bogdan Nocoń.

W 2001 roku weszła w życie Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wymusiła na klubach sportowych obowiązek ich rejestracji jako stowarzyszeń. Od tej pory każda zmiana składu zarządu klubu oraz zatwierdzenie sprawozdań finansowych znajduje swoje odzwierciedlenie w KRS.

W związku z upływem kadencji w marcu 2002 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybraliśmy nowy zarząd klubu LKS, na którego czele stanął Damian Siwy jako prezes, a w skład zarządu weszli również:
Paweł Wosz – I wiceprezes
Jerzy Horzela – II wiceprezes
Marek Gulba – sekretarz
Andrzej Bańczyk – skarbnik
Augustyn Barczyk,
Piotr Łomotowski, – członkowie zarządu
i Józef Bogacki

Kierownikiem drużyny został Bogdan Nocoń, a trenerem – Marian Respondek. To zdzięki ich pracy drużyna seniorów w sezonie 2002/2003 osiągnęła najlepszy wynik w dotychczasowej historii klubu, zajmując w klasie „A” 4. miejsce z rezultatem 55 punktów w 30 meczach, zdobywając bramki 47-37.

Po upływie kadencji na zebraniu sprawozdawczym w 2006 roku na prezesa zarządu LKS ponownie wybraliśmy Damiana Siwego, a jego skład utworzyli: Paweł Wosz, Jerzy Horzela, Marek Barczyk, Bernard Bogacki, Bogdan Nocoń, Marek Gulba, Piotr Łomotowski i Józef Bogacki.

Na kolejnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2008 roku dokonano kolejnego wyboru zarządu, tym razem w składzie:
Damian Siwy – prezes zarządu
Jerzy Horzela – wiceprezes
Marek Barczyk – sekretarz
Bernard Bogacki – skarbnik
Piotr Łomotowski – członkowie zarządu
i Paweł Gwoźdź

Kierownikiem drużyny pozostał Bogdan Nocoń.

17 stycznia 2010 roku w Domu Strażaka w Żyglinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ludowego Klubu Sportowego „Żyglin”. Na spotkaniu udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oraz dokonano wyboru nowych władz klubu.

Skład zarządu LKS przedstawiał się następująco:
Zbigniew Til – prezes
Piotr Łomotowski – wiceprezes ds. finansowych
Lotar Wolnik – wiceprezes ds. sportowych
Jerzy Staroń – wiceprezes ds. organizacyjnych
Marek Barczyk – sekretarz
Bernard Bogacki – skarbnik
Marek Gulba – członek
Bogusław Fabian – członek
Artur Wolnik – członek.

Skład ów został rozszerzony i obecnie przedstawia się następująco:
Zbigniew Til – prezes
Piotr Łomotowski – wiceprezes ds. finansowych
Lotar Wolnik – wiceprezes ds. sportowych
Jerzy Staroń – wiceprezes ds. organizacyjnych
Marek Barczyk – sekretarz
Bernard Bogacki – skarbnik
Marek Gulba – członek
Bogusław Fabian – członek
Artur Wolnik – członek
Angelika Maichrzik – członek zarządu
Łukasz Nocoń – członek

Komisję rewizyjną tworzą Łukasz Szulc, Rafał Wylężek i Tomasz Bogacki